पूर्बेली मगर ख्रीस्‌टीय गीतहरु

पूर्बेली मगर ख्रीष्टिय गीतहरु पूर्ब-पश्‍चिम मगर संगति नामक समूहबाट उत्‍पादन गरिएको हो। तपाईंले यी गीतहरु ईन्टरनेटमा सीधै सुन्‍न सक्‍नुहुन्‍छ। साथै आवश्‍यक परेको खण्‍डमा डाउनलोड गरी सुन्‍न पनि सक्‍नुहुनेछ।

सुन्‍न आउनुहोस्‌ गीतहरु सुन्‍नुहोस्‌