खुशीको खबर

खुशीको खबर नामक मगर भाषामा रुपान्‍तरण गरिएको यो फिलिम यहाँले इन्‍टरनेटमा सीधै हेर्न सक्‍नुहुन्‍छ। साथै तपाईंले यो फिलिम डाउनलोड गरी मोबाइल , Tablet, Iphone, MP4, MP3 र कम्‍प्‍यूटरमा हेर्न सक्‍नुहुनेछ।

हराएको छोरा फिलिम हेर्न वा डाउनलोड गर्न यहाँ click गर्नुहोस्‌