मनुष्य हृदय

Downloads: 
  • File icon मनुष्‍य हृदय
    Download View789.48 केबी

हामी मानिसको हृदयमा अनेक खालका खराबी कुराहरु लुकेर बसेका हुन्‍छन्‌। यी तत्‍वहरुले हाम्रो जीवनमा कस्‍ता खालका असरहरु गर्छन्‌ भन्‍ने बारेमा यस पुस्‍तकले बताउँछ।

Cover of Heart of man.jpg