दुई बाटा

Downloads: 

हामी मानिसहरुले बास्‍तविक बाटो कुन रोज्‍नुपर्छ भन्‍ने विषयमा यस पर्चाले बताउँछ।

Cover of Two Roads.jpg